Forgotten Password

Rikke

Leie av medarbeidere fra Centric Finance er en fleksibel løsning som benyttes blant annet ved prosjekter, permisjoner, perioder med stor arbeidsbelastning eller lengre sykdomsperioder.

Når du leier inn personell fra oss gjør vi hele jobben for deg – og alt er inkludert i den avtalte timesprisen:

 • Annonsering
 • Søk i databaser
 • Søknadsbehandling
 • Personlige og strukturerte intervjuer
 • Grundig referansesjekk med minimum 2 referanser
 • Oppfølging av medarbeider og deg som kunde underveis i oppdraget

 

Centric Finance er arbeidsgiver for den utleide medarbeider og er ansvarlig for lønn, sosiale kostnader som feriepenger, pensjon, forsikringer og eventuelt sykelønn samt arbeidsgivers andel av folketrygden. Centric Finance foretar lovbestemte trekk i de ytelser som tilkommer de utleide medarbeiderne

Finner vi mot all formodning ikke den rette kandidaten for deg, betaler du heller ingenting.

For at vi skal lykkes med å finne den rette kandidaten ønsker vi å ha et møte med deg dersom vi ikke kjenner din bedrift godt fra før. Dette for å at vi skal kunne danne oss et godt bilde av arbeidsmiljøet, arbeidsoppgavene og hva din bedrift vil kunne tilby kandidaten.

På møte går vi kort igjennom:

 • Arbeidsoppgaver
 • Ønskede personlige egenskaper
 • Ønsket systemkompetanse
 • Ønsket utdanning
 • Arbeidstid og stillingsbrøk
 • Oppstartsdato og varighet
 • Lønns- og arbeidsvilkår (ref. aml § 14-12 a)
 • Tidspunkt for når dere kan snakket med aktuelle kandidater

Centric Finance her tilgang til en stor database med kandidater. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å finne nye kandidater gjennom ulike medier og vårt nettverk.

Når vi mottar en forespørsel fra deg starter vi umiddelbart et søk etter kandidater i vårt nettverk og felles database. Når vi har match i forhold til dine behov og ønsker, oversender vi en kort presentasjon av kandidatene, og du velger hvilke(n) kandidat(er) de ønsker å ha en samtale med. Når samtalen(e) er gjennomført og valget er tatt, vil du motta en skriftlig oppdragsbekreftelse fra oss. Vi tar oss av alt det formelle med kandidaten. Det eneste du må sørge for er en ta godt imot kandidaten første arbeidsdag.

Centric Finance er arbeidsgiver, og har det hele og fulle arbeidsgiveransvaret for den utleide medarbeideren. Under oppdraget er det kunden som har ansvar for den daglige arbeidsledelsen og den faglige oppfølging av medarbeideren.

Et bekreftet oppdrag er å anse som gjensidig forpliktende for partene og gjelder for hele oppdragsperioden. Dersom behov endres før oppdragsperiodens utløp, gleder følgende avbestillingsfrister:

 • For oppdrag med varighet kortere enn 3 måneder: 14 dager
 • For oppdrag med varighet på 3 måneder eller flere måneder: 1 måned, gjeldende fra den 1. i påfølgende måned.


Oppsigelse av oppdraget skal skje skriftlig til oppdragsgivers kontaktperson i Centric Finance.