Forgotten Password

Elise

Elise Nerli
Rådgiver

+47 481 01 629
elise.nerli@centric.eu

Dyktige og kvalifiserte vikarer

Sykdom i bedriften kan føre til full stopp i både innkjøp, regningsbetaling, fakturering og lønnskjøring. Skulle din virksomhet komme opp i en slik sitasjon har vi medarbeidere som kan tiltre på kort varsel. Vi hjelper deg å finne den dyktigste medarbeideren som kjenner nettopp din bransje og dine systemer. Systemkunnskap er viktig for å utføre jobben raskt og effektivt.

Trenger du en medarbeider på kort varsel som kan kjøre lønn, har vi høyt kvalifiserte og erfarne kandidater som kan lønn, pensjon, refusjon og reiseregning, personbeskatning, feriepenger, fravær, statistikk og rapportering.

Ta kontakt med vår rådgiver Elise Nerli. Hun har regnskap som spesialfelt, og vil hjelpe deg å finne den beste kandidaten for din virksomhet.