Forgotten Password

HVORFOR VELGE CENTRIC?

Vi i Centric Finance er spesialister på bemanning innen økonomi og arkiv. Vi samarbeider med noen av landets mest spennende selskaper og vårt omfattende nettverk er der for å hjelpe deg til drømmejobben.

Centric Finance er et bemanningsbyrå som er medlem av bransjeforeningen NHO Service og Handel og er Revidert Arbeidsgiver. Som Revidert Arbeidsgiver blir vi regelmessig revidert av en ekstern revisor som påser at vi oppfyller alle forpliktelser som en god og seriøs arbeidsgiver for deg.

Vi har et dokumentert kvalitetstyringssystem som er ISO 9001-sertifisert hvor alle våre prosesser og rutiner er beskrevet.

CV OG SØKNAD

Du oppretter en profil hos Centric Finance og registrerer din CV enkelt ved å klikke her og fylle ut informasjon om deg selv.

Ja, du kan søke på alle utlyste stillinger hos oss etter at du har opprettet en profil.

INTERVJU

Dersom hu har lastet opp dine Attester og vitnemål/karakterutskrifter trenger du bare å møte opp til intervjuet med godt humør 🙂

ARBEIDSFORHOLD

Centric Finance er din arbeidsgiver, og har det hele og fulle arbeidsgiveransvaret for deg. Under oppdrag ute hos våre kunder er det kunden som har ansvar for den daglige arbeidsledelse og den faglige oppfølgingen av deg.

Ved ansettelse vil vi sammen gjennomgå vår personalhåndbok hvor alle plikter og rettigheter er beskrevet.

Din lønn avtales for det enkelte oppdrag ihht. likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljølovens § 14-12 a. Det betyr at du vil få de samme lønns- og arbeidsvilkår i oppdraget som om du hadde vært ansatt hos kunden for å utføre samme arbeid.

Feriepenger utbetales medio juni, for det du opptjente forrige år. I Centric Finance har du 5 ukers ferie, og feriepengesatsen er 12 %.

Som ansatt i Centric Finance er du omfattet av vår yrkesskadeforsikring, og har reiseforsikring på tjenestereiser.

Vi er stolte over vårt kundeforhold med følgende bedrifter og organisasjoner: