Fordelene ved bruk av bemanningsbyrå

Vi erfarer at mange der ute har et direkte eller indirekte forhold til bemanningsbyråer. Noen fikk kanskje sin første jobb og en mulighet inn på arbeidsmarkedet, mens andre har blitt rekruttert av et byrå til en bestemt rolle i deres karriere. Flere har kanskje sittet på andre siden av bordet og brukt oss til et midlertidig behov – for å bemanne et prosjekt, dekke opp for et lengre sykefravær eller i en opp- eller nedskaleringsfase.   

Fleksibilitet 

Den største fordelen med å ha en partner som oss er fleksibilitet. Selv om enkelte politiske krefter eller andre interesseorganisasjoner til tider fordømmer oss for å hindre det forutsigbare og etablerte næringsliv, kan vi med en gang avkrefte den største myten av dem alle; vi tar virkelig ikke stor plass i dagens arbeidsmarked. Faktisk, utgjør vi kun 1% av det totale arbeidsmarked. Det er behov for oss – det merker vi som regel først både når konjunkturene er negative og positive. Vi etterstreber alltid å være partneren som vi løse ditt bemanningsbehov, uansett situasjon du befinner deg i.  

Prosessen 

Det er ikke alltid du vet om du har et langsiktig behov, om det er fast eller midlertid, om prosjektet trenger flere ressurser eller når din neste nøkkelressurs blir syk eller skal ut i permisjon. Ved å gjennomføre en grundig analyse, hjelper vi deg med å kartlegge ditt behov og være en god sparringspartner med deg på hvordan du bør gå frem videre.  

Det er ikke bare fleksibilitet som er fordelen med bruk av bemanningsbyrå. Vi jobber også med rekruttering hver eneste dag og har høy kompetanse på å finne riktig person til rett rolle. Vi involverer deg i den grad du ønsker, og tar deg gjennom hele rekrutteringsprosessen: 

 • Analyse av ditt behov 
 • Utlysning av stilling i rette kanaler 
 • Utvelgelse av kandidater 
 • Intervjurunder og tester 
 • Bakgrunnssjekk og referanser 
 • Valg av kandidat  

I tillegg til prosessen bruker vi et av markedets mest avanserte rekrutteringssystemer, som gjør at vi klarer å håndtere store søkermasser på en effektiv måte – det er tidkrevende oppgave vi ikke vil at du skal bruke tid på.  

Hva skjer så videre? 

Vi ordner alt for deg. Etter at kandidaten har takket ja, tar vi av oss alle formalia og det er vi som har arbeidsgiveransvaret. Dette innebærer at vi dekker kandidatens lønn og pensjonbetaler arbeidsgiveravgift, sosiale kostnader og evt. sykefravær. Du forholder deg bare til timene vår konsulent jobber.  

Du slipper likevel ikke helt unna

Om du velger å samarbeide med oss vil du bli sterkt involvert. Vi er Revidert Arbeidsgiver gjennom NHO, som er et kvalitetsstempel i vår bransje. Vi utfordrer deg som kunde til å følge opp alle innleide konsulenter på en god måte, samt gi konsulentene våre tilbakemelding og oppfølging, innføring i HMS, likebehandling og opplæring. Et ansettelsesforhold og et oppdragsforhold er ganske likt. Vi vil at våre konsulenter skal trives hos deg og vi vil at du skal trives med vår konsulent. Et slikt samarbeid krever en innsats fra begge parter.  

Når skal du vurdere oss?  

Du skal benytte oss når du har behov for:  

 • Smart og effektiv personalplanlegging 
 • Ved oppskalering uten å vite ditt faste behov 
 • Til prosjekter 
 • Ved sykefravær 
 • Ved permisjoner, ferier eller annet fravær som krever en vikar inn 

Vi kjenner markedet 

Centric Finance har et stort kontaktnettverk og bred innsikt i arbeidsmarkedet. Vi vet hvor vi kan finne gode kandidater til ledige stillinger. I tillegg lyser vi ut alle stillinger på det åpne markedet, slik at vi kan komme i kontakt med enda flere interessenter. Med oss som samarbeidspartner kan din bedrift få en best mulig opplevelse med å bemanne nye ansatte. 

La oss briljere på det vi kan, så du får tid til å briljere på det du kan.  

Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Kontaktskjema finner du her.

Kontakt oss

Besøksadresse
Kirkegata 15, 5. etg.
0153 Oslo

Telefon
(+47) 23 10 00 60

Eller bruk skjemaet


Jeg ønsker å motta nyhetsbrev

 

Vi er en del av Centric

Centric er en av Europas største privateide
tjenesteleverandører med over 5000 ansatte i
Skandinavia og Nord-Europa

Gå til Centric EU