Forgotten Password

ISO 9001

Centric er kvalitetssertifisert i henhold til 9001 når det gjelder bemanning, rekrutering og formidling av tjenester.
Dette innebærer at vårt arbeidssett og våre prosesser er kvalitetssikret og godkjent i henhold til ISO-standarden. Vi arbeider med stadig forbedringer av vår virksomhet som et ledd i å skape fornøyde kunder og medarbeidere.

Vi har vært sertifisert i kvalitet siden 2011.