Forgotten Password

5 tips for et godt arbeidsmiljø

HR

I forbindelse med at vi har blitt Great Place to Work sertifisert, en sertifisering som er basert på en global standard for hva som kjennetegner en god arbeidsplass, har jeg reflektert litt rundt hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø.

Les mer

Tips til deg som skal rekruttere

HR

Under et intervju ønsker du å finne ut om personen du intervjuer har det som kreves i rollen du ansetter til, slik at du tar et riktig valg for din organisasjon. Her får du noen forslag til forberedelser, gjennomføring og etterarbeid knyttet til intervjuer.

Les mer

6 smarte tips for å få ned sykefraværet

HR

Sykefravær er belastende for arbeidsgiver, enten i større eller mindre grad. Plutselig kan du stå der uten en av dine viktigste ressurser over en lengre periode, og du får mer jobb med oppfølging av fraværet. Så hva kan du gjøre for å forebygge sykefravær?

Les mer