Forgotten Password

Centric har i 20 år funnet kandidater til faste stillinger.
Ansette?

La oss rekruttere din neste kollega. Vi har mange års erfaring både fra privat og offentlig sektor.

Vår bransjeinnsikt, et omfattende nettverk og en gjennomprøvd metodikk for utvelgelse sikrer deg et godt resultat.

Vi har kandidater som kan arkiv- og saksbehandlingssystemer, som NOARK, ACOS Websak, Public 360, Duculive, Ephorte og Asta

Vi er stolte over vårt kundeforhold med følgende bedrifter og organisasjoner:

Centric er en av Europas største privateide tjenesteleverandører med over 5000 ansatte i Skandinavia og Nord-Europa.