Forgotten Password

Morten Bue

Av

Når jeg ser behovet for å sette inn en ekstra ressurs velger jeg alltid å kontakte Centric. Årsaken er at Centric ser og skjønner vårt behov og har evnen til å levere arkivfaglig kompetanse raskt. Jeg er meget tilfreds med så vel tidligere som nåværende innleide ressurser fra Centric og har ingen problemer med å anbefale de videre.