Centric Finance hjelper selskaper med å finne den rette kompetansen innen økonomi og arkiv.

Jeg vil vite mer om

Økonomi Arkiv

Økonomi

Vi har et bredt nettverk av kvalifiserte konsulenter og rådgivere innen regnskap og økonomi.

Våre konsulenter har kompetanse innen ulike bransjer, stillinger og prosjekter – både fra nasjonale og internasjonale selskaper og kan tiltre på kort varsel.

Våre konsulenter har erfaring innen:

 • Operative stillinger i ulike regnskapsfunksjoner som følge av ressursmangel
 • Løpende drift av regnskapet, rapporter og årsoppgjør
 • Ulike økonomisystemer og norsk regnskapslov
 • Rådgivning opp mot ledelsen ved omstillingsprosesser etc.

Leie av medarbeidere fra Centric Finance er en fleksibel løsning som benyttes blant annet ved prosjekter, permisjoner, perioder med stor arbeidsbelastning eller lengre sykdomsperioder.

Når du leier inn personell fra oss gjør vi hele jobben for deg – og alt er inkludert i den avtalte timesprisen:

 • Annonsering
 • Søk i databaser
 • Søknadsbehandling
 • Personlige og strukturerte intervjuer
 • Grundig referansesjekk med minimum 2 referanser
 • Oppfølging av medarbeider og deg som kunde underveis i oppdraget

Centric Finance er arbeidsgiver for den utleide medarbeider og er ansvarlig for lønn, sosiale kostnader som feriepenger, pensjon, forsikringer og eventuelt sykelønn samt arbeidsgivers andel av folketrygden. Centric Finance foretar lovbestemte trekk i de ytelser som tilkommer de utleide medarbeiderne

Finner vi mot all formodning ikke den rette kandidaten for deg, betaler du heller ingenting.

For at vi skal lykkes med å finne den rette kandidaten ønsker vi å ha et møte med deg dersom vi ikke kjenner din bedrift godt fra før. Dette for å at vi skal kunne danne oss et godt bilde av arbeidsmiljøet, arbeidsoppgavene og hva din bedrift vil kunne tilby kandidaten.

På møte går vi kort igjennom:

 • Arbeidsoppgaver
 • Ønskede personlige egenskaper
 • Ønsket systemkompetanse
 • Ønsket utdanning
 • Arbeidstid og stillingsbrøk
 • Oppstartsdato og varighet
 • Lønns- og arbeidsvilkår (ref. aml § 14-12 a)
 • Tidspunkt for når dere kan snakket med aktuelle kandidater

Centric Finance her tilgang til en stor database med kandidater. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å finne nye kandidater gjennom ulike medier og vårt nettverk.

Når vi mottar en forespørsel fra deg starter vi umiddelbart et søk etter kandidater i vårt nettverk og felles database. Når vi har match i forhold til dine behov og ønsker, oversender vi en kort presentasjon av kandidatene, og du velger hvilke(n) kandidat(er) de ønsker å ha en samtale med. Når samtalen(e) er gjennomført og valget er tatt, vil du motta en skriftlig oppdragsbekreftelse fra oss. Vi tar oss av alt det formelle med kandidaten. Det eneste du må sørge for er en ta godt imot kandidaten første arbeidsdag.

Centric Finance er arbeidsgiver, og har det hele og fulle arbeidsgiveransvaret for den utleide medarbeideren. Under oppdraget er det kunden som har ansvar for den daglige arbeidsledelsen og den faglige oppfølging av medarbeideren.

Et bekreftet oppdrag er å anse som gjensidig forpliktende for partene og gjelder for hele oppdragsperioden. Dersom behov endres før oppdragsperiodens utløp, gleder følgende avbestillingsfrister:

 • For oppdrag med varighet kortere enn 3 måneder: 14 dager
 • For oppdrag med varighet på 3 måneder eller flere måneder: 1 måned, gjeldende fra den 1. i påfølgende måned.

Oppsigelse av oppdraget skal skje skriftlig til oppdragsgivers kontaktperson i Centric Finance.

Arkiv

Enten du trenger en til å rydde i arkivet, bistå i den daglige driften eller en rådgivende ressurs, finner vi kompetansen du trenger.
Vi leverer kandidater som kan tiltre på kort varsel og jobbe hos deg så lenge behovet er tilstede.

Våre konsulenter har erfaring innen:

 • Daglige driftsoppgaver som posthåndtering, scanning, journalføring, kvalitetssikring etc.
 • Avslutning og kvalitetssikring av gamle saker, rydding og organisering av fysisk arkiv.
 • Rådgivning, for eksempel ved endring/utvikling av rutiner og prosedyrer i arkivet.
 • Ulike NOARK-baserte sak- og arkivsystemer, slik som Acos Websak, Public 360, ephorte, Doculive og ESA.
 • God kjennskap til relevant lovgivning, slik som Arkivloven og Offentlighetslova.

Leie av medarbeidere fra Centric Finance er en fleksibel løsning som benyttes blant annet ved prosjekter, permisjoner, perioder med stor arbeidsbelastning eller lengre sykdomsperioder.

Når du leier inn personell fra oss gjør vi hele jobben for deg – og alt er inkludert i den avtalte timesprisen:

 • Annonsering
 • Søk i databaser
 • Søknadsbehandling
 • Personlige og strukturerte intervjuer
 • Grundig referansesjekk med minimum 2 referanser
 • Oppfølging av medarbeider og deg som kunde underveis i oppdraget

Centric Finance er arbeidsgiver for den utleide medarbeider og er ansvarlig for lønn, sosiale kostnader som feriepenger, pensjon, forsikringer og eventuelt sykelønn samt arbeidsgivers andel av folketrygden. Centric Finance foretar lovbestemte trekk i de ytelser som tilkommer de utleide medarbeiderne

Finner vi mot all formodning ikke den rette kandidaten for deg, betaler du heller ingenting.

For at vi skal lykkes med å finne den rette kandidaten ønsker vi å ha et møte med deg dersom vi ikke kjenner din bedrift godt fra før. Dette for å at vi skal kunne danne oss et godt bilde av arbeidsmiljøet, arbeidsoppgavene og hva din bedrift vil kunne tilby kandidaten.

På møte går vi kort igjennom:

 • Arbeidsoppgaver
 • Ønskede personlige egenskaper
 • Ønsket systemkompetanse
 • Ønsket utdanning
 • Arbeidstid og stillingsbrøk
 • Oppstartsdato og varighet
 • Lønns- og arbeidsvilkår (ref. aml § 14-12 a)
 • Tidspunkt for når dere kan snakket med aktuelle kandidater

Centric Finance her tilgang til en stor database med kandidater. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å finne nye kandidater gjennom ulike medier og vårt nettverk.

Når vi mottar en forespørsel fra deg starter vi umiddelbart et søk etter kandidater i vårt nettverk og felles database. Når vi har match i forhold til dine behov og ønsker, oversender vi en kort presentasjon av kandidatene, og du velger hvilke(n) kandidat(er) de ønsker å ha en samtale med. Når samtalen(e) er gjennomført og valget er tatt, vil du motta en skriftlig oppdragsbekreftelse fra oss. Vi tar oss av alt det formelle med kandidaten. Det eneste du må sørge for er en ta godt imot kandidaten første arbeidsdag.

Centric Finance er arbeidsgiver, og har det hele og fulle arbeidsgiveransvaret for den utleide medarbeideren. Under oppdraget er det kunden som har ansvar for den daglige arbeidsledelsen og den faglige oppfølging av medarbeideren.

Et bekreftet oppdrag er å anse som gjensidig forpliktende for partene og gjelder for hele oppdragsperioden. Dersom behov endres før oppdragsperiodens utløp, gleder følgende avbestillingsfrister:

 • For oppdrag med varighet kortere enn 3 måneder: 14 dager
 • For oppdrag med varighet på 3 måneder eller flere måneder: 1 måned, gjeldende fra den 1. i påfølgende måned.

Oppsigelse av oppdraget skal skje skriftlig til oppdragsgivers kontaktperson i Centric Finance.

Kontakt oss

Besøksadresse
Kirkegata 15, 5. etg.
0153 Oslo

Telefon
(+47) 23 10 00 60

Eller bruk skjemaet


Jeg ønsker å motta nyhetsbrev

 

Vi er en del av Centric

Centric er en av Europas største privateide
tjenesteleverandører med over 5000 ansatte i
Skandinavia og Nord-Europa

Gå til Centric EU