Betydningen av å være revidert arbeidsgiver

Da det i 2012 ble avdekket en rekke kritikkverdige forhold omkring måten innleid arbeidskraft, spesielt innen bygg- og anleggsbransjen, ble håndtert av bemanningsbyråer, ble bransjen lagt under press. NHO startet arbeidet med en revisjonsordning som kunne heve omdømmet av bransjen, og i 2014 kom ordningen på plass. I dag er sertifiseringen som kom ut av denne ordningen et kvalitetsstempel som garanterer en seriøs arbeidsgiver overfor kunder og kandidater. Derfor er denne ordningen viktig å ha et forhold til både for deg som skal leie arbeidskraft, og for deg som er utleid medarbeider.

Hva betyr dette for deg som kunde?

Vi i Centric Finance mener det bør være i enhver arbeidsgivers interesse å vite at menneskene vi ansetter og jobber med blir ivaretatt. Derfor er vi en sertifisert revidert arbeidsgiver, noe som signaliserer at vi tar vårt ansvar som arbeidsgiver på alvor: Når du kjøper tjenester av en revidert arbeidsgiver kan du være trygg på at aktøren følger alle lover og regler, behandler medarbeiderne i henhold til bransjestandardene, og har gode rutiner for arbeidsavtaler. 
«Vi jobber blant annet med kvalitetssikring og risikovurderinger for våre kunder, noe som betyr at vi lever av integritet og tillit. Derfor er det også en selvfølge for oss å stille formelle krav til våre underleverandører», sier Ingebjørg Torp, Principal HR Advisor i DNV GL, og fortsetter:  
«Alle som jobber hos oss er fullverdig integrert i vår organisasjon og vårt arbeidsmiljø: Alle krav vi stiller til ansettelse av våre egne ansatte gjelder like mye for våre kollegaer som ansettes gjennom bemanningsselskaper. Vi knytter kontakt med noen utvalgte samarbeidspartnere og bruker blant annet jevnlige anbudsprosesser for å sikre at de vi inngår avtale med har kvalitetssystemer på plass og følger bransjens lover og regler.»
Sertifiseringen er krevende og må tas hvert andre år med selvevaluering hvert år. NHO Service har utarbeidet gode retnings -og revisjonsdokumenter for revisjonsprosessen, og den starter gjerne med at bemanningsbyrået selv etterspør en revisjon. For å sertifiseres gjennomfører byrået en egenevaluering med bistand fra godkjente revisorer, og til slutt kommer en ekstern kontrollør for å følge opp punktene. Dette innebærer stikkprøver av ansettelseskontrakter, samt gjennomgang av rutiner og prosedyrer i henhold til formkravene. 
Bransjedirektør for Bemanning og Rekruttering i NHO Service og Handel, Even Hagelien forteller at NHO Service og Handel har etablert et kvalitetsmerke for bemanningsbedrifter, Revidert Arbeidsgiver (RA). Dette er obligatorisk for bemanningsbedrifter som er medlem i foreningen, og innebærer at bedriftene hvert andre år må gjennomgå en revisjon av rutiner, samt stikkprøver av praksisen på arbeidsplassen. Blant annet blir arbeidskontrakter og lønnsutbetalinger jevnlig kontrollert, samt oppfølging av at arbeidstidsbestemmelsene følges. 
«Det er avgjørende at lover og regler følges ved innleie av personell; det må aldri lønne seg å drive useriøst eller bryte loven, og her har også innleier et ansvar for å stille krav til bemanningsbedriftene. RA-godkjenning bør være en forutsetning ved enhver avtaleinngåelse om bemanningstjenester, da dette er den enkleste måten å sikre seriøs innleie. At seriøsitet og ryddighet er et konkurransefortrinn for bemanningsbedrifter er i innleiers interesse», sier Hagelien. 

Hva betyr dette for deg som utleid medarbeider?

Revisjonen tilfører en trygghet til deg som er utleid medarbeider hos et bemanningsbyrå. Det er et stempel som forsikrer deg om at arbeidsgiveren din følger alle lover og regler, at de tilbyr deg en god arbeidsavtale og ordnede forhold. Du kan også være sikker på at du får tilsvarende lønn, krav på sykepenger og samme arbeidsvilkår som en person med fast ansettelse i bransjen får. Dersom du jobber, eller blir tilbudt jobb av et byrå som ikke tilfredsstiller kravene til revisjonen, kan det være lurt å stille spørsmål ved rutinene deres: Hva slags lønn tilbyr de, har du rett på sykepenger og kan du være sikker på dette er en seriøs organisasjon som vil sørge for at du vil bli godt ivaretatt?
I all hovedsak er det stor enighet om at dette er en god og verdifull ordning. Likevel er det fortsatt mange små virksomheter som mener at dette koster for mye, at det tar for mye tid og er en hemsko. Dette er vi uenige i: Vi mener at enhver arbeidsgiver som jobber med bemanning bør kunne ta kostnaden for en slik sertifisering, og vi er glade for å si at våre kunder og medarbeidere er i de beste hender hos Centric Finance.

Kontakt oss

Besøksadresse
Kirkegata 15, 5. etg.
0153 Oslo

Telefon
(+47) 23 10 00 60

Eller bruk skjemaet


Jeg ønsker å motta nyhetsbrev

 

Vi er en del av Centric

Centric er en av Europas største privateide
tjenesteleverandører med over 5000 ansatte i
Skandinavia og Nord-Europa

Gå til Centric EU