Millennials

Bør se etter unge med «Pippi-holdning»

Det norske arbeidsmarkedet er i rask endring. Derfor bør bedrifter holde utkikk etter ambisiøse unge arbeidstakere som bidrar med den digitale kompetansen, de nye ideene og stå-på-viljen som trengs for å løfte bedriften inn i et moderne arbeidsliv.
– For å modernisere en virksomhet, må man også modernisere menneskene. Jobbene forsvinner ikke nødvendigvis med det første, men vi må akseptere at utviklingen fører til andre typer arbeidsoppgaver. Derfor må vi omfavne digitaliseringen og gripe de mulighetene som ny teknologi byr på. Da kan det ha stor verdi for et selskap å ha ansatte som alltid er nysgjerrig på endringene, og som deltar på seminarer og følger den teknologiske utviklingen tett. Her er ofte Millennials-generasjonen flinkest i klassen, sier direktør for Finance Professionals i Centric, Kathrine Kreutzer.
Pippi
Løsningsorientert
Den såkalte «Millennials-generasjonen» har for lengst inntatt arbeidslivet og utgjør allerede en stor del av den norske og internasjonale arbeidsstokken. Som arbeidstakere kjennetegnes Millennials gjerne av å besitte en annen kompetanse, ha andre ambisjoner og andre verdier enn tidligere generasjoner. De fleste vil knytte generasjonen til kunnskap og ferdigheter om kommunikasjon og digital teknologi.
Kreutzer sammenligner i tillegg Millennials-generasjonen med en kjent, litterær figur når hun beskriver deres fleksibilitet og endringsvilje i arbeidsmarkedet.
– «Dette har jeg ikke gjort før, så det klarer jeg helt sikkert», er et sitat som jeg synes beskriver mange unge arbeidstakere godt. Vi ser nå en generasjon arbeidere som er selvstendige, selvsikre, fremoverlente og endringsvillige. Alle bedrifter ønsker mennesker som møter utfordringer med en slik «Pippi-holdning» og som fokuserer på løsninger, gjerne utenfor boksen, mener Kreutzer.
– Få unge inn i styrerommet!
En organisasjons endringsvilje bør altså kunne gjenspeiles i rekrutteringsstrategien. Men direktøren fremhever samtidig at det er en kombinasjon av ansatte med ulike yrkesmessige verdier og ferdigheter som er best egnet til å ivareta forretningsmålene til en virksomhet.
– Jeg tror på miksen mellom de ansatte, og en god mellommenneskelig forståelse. Det kan være en god idé å la de yngre arbeidstakerne sitte i styrer, da dette gir et slags eierskap og en lojalitet til bedriften. Samtidig vil ledelsen kunne forankre hele virksomheten på tvers av organisasjonen, sier Kreutzer, og utdyper:
– De fleste bedrifter har godt av å bli utfordret litt når det gjelder holdninger til de yngre kreftene. Min oppfatning er at unge arbeidstakere ser etter arbeidsgivere som tar en genuin interesse i deres kompetanse og ambisjoner, som inspirerer dem til å utvikle seg videre og som gir rom til å skape sin egen rolle i bedriften, avslutter direktøren.
[maxbutton id=»1″ ]

Kontakt oss

Besøksadresse
Kirkegata 15, 5. etg.
0153 Oslo

Telefon
(+47) 23 10 00 60

Eller bruk skjemaet


Jeg ønsker å motta nyhetsbrev

 

Vi er en del av Centric

Centric er en av Europas største privateide
tjenesteleverandører med over 5000 ansatte i
Skandinavia og Nord-Europa

Gå til Centric EU