Centric er spesialister på arkivbemanning

Vi i Centric Finance har levert gode kandidater innen arkiv og dokumentbehandling til våre kunder siden 90-tallet når vi het Xtra Personell. I dag er det jeg, Rikke, som har ansvaret for vår satsning innen arkivbemanning. I skrivende stund har vi 26 konsulenter ute hos ulike kunder i forskjellige oppdrag innen arkiv. Det er gøy og spennende å bli kjent med de ulike organisasjonene og menneskene som opererer i arkivbransjen.
Vi kjenner godt til kompetansen og egenskapene som kreves for å gjøre en god jobb i en slik rolle. I tillegg har vi opparbeidet oss en stor kandidat- pool som er gode på arkiv, slik at vi kan levere raskt når behovet for bemanning melder seg hos våre kunder. Vi har konsulenter som har jobbet for oss i mange år, som kjenner de ulike NOARK-systemene og som vet hva det vil si å sette seg inn i en ny organisasjon og et nytt miljø. Dette gjør at våre arkivkonsulenter blir fort operative når de kommer ut til en ny kunde. Dette gjør også at jeg som har ansvar for disse konsulentene, kjenner dem godt og har gode forutsetninger for å finne en bra match mellom kandidat og kunde. 
Arkivfaget har, som de fleste andre fagområder, de siste årene vært preget av effektivisering og digitalisering.  Jeg har vært med på denne reisen og sett at kompetansen og egenskapene som kreves i den nye digitale arkivhverdagen har vært i stor endring. Dagens arkivar må i mye større grad være IT-teknisk dyktig, endringsvillig og serviceinnstilt, og det er dette jeg ser etter når jeg ansetter nye arkivkonsulenter hos oss. 
Likevel, i vår kandidat-pool har vi alt fra de som er gode på ordning og sortering i gamle papirarkiver, arkivarer med mange års erfaring innen daglig drift, til IT-arkivarer og dyktige prosjektledere innen dokumentforvaltning. Vi har derfor et bredt tilbud til våre kunder, og dersom de søker etter kompetanse vi ikke har tilgjengelig for øyeblikket, går jeg ut for å søke aktivt etter den riktige personen for vår kunde.
Rikke
 

Her er et utvalg av kandidater jeg har tilgjengelig i vår kandidat- pool akkurat nå: 

 
DOKUMENTASJONSRÅDGIVER / ARKIVAR

Kandidaten har jobbet som arkivar og rådgiver i staten siden 2012. Hun har god erfaring med daglige driftsoppgaver i Public 360, i tillegg til oppdatering og videreutvikling av rutiner og behandling av innsynsbegjæringer.

Kandidaten har vært med i to skarpe skiller i forbindelse med systembytte, der hun satt i prosjektet for det ene. Her har hun fått verdifull erfaring blant annet når det gjelder testing og support/brukerstøtte ut mot saksbehandlere. Hun har også erfaring med forberedelser til avlevering til Riksarkivet. Kandidaten har jobbet for oss i flere tidligere engasjementer og vi har kun fått gode tilbakemeldinger om konsulenten. 

 • Kvinne, 51
 • Utdannelse: Flere enkeltfag fra BI og årsstudium hos Arkivakademiet i 2014/2015. 
 • Erfaring: 7 års erfaring som arkivar i staten
 • Ledig: Fra mars
 • Åpen for engasjement: Ja

 
DOKUMENTASJONSRÅDGIVER / ARKIVAR

Kandidaten har lang erfaring innen daglige driftsoppgaver og har kjennskap til alle de NOARK- baserte arkivsystemene. Hun har jobbet for oss i flere tidligere engasjementer og vi har fått tilbakemelding om at hun er en særdeles imøtekommende, hjelpsom og arbeidsvillig medarbeider. 

 • Kvinne, 34
 • Utdannelse: Bachelor i Bibliotek -og Informasjonsvitenskap fra OsloMet, samt et årsstudium i pedagogikk fra UiO. 
 • Erfaring: Jobbet med daglig drift innen arkiv siden 2011
 • Tidligere leid ut til: Norsk Helsenett, Statsbygg, Bymiljøetaten og Oslo Kemnerkontor
 • Ledig: Fra mars
 • Åpen for engasjement: Ja

 
PROSJEKTLEDER OG SPESIALIST PÅ DIGITALARKIV

Erfaren spesialist på digitalarkiv, med dyp kunnskap fra rådgivning og leveranse av digitale arkivløsninger som Ephorte og Elements. Har i mange år arbeidet både på leverandør og kundesiden og behersker aspekter som leveranse av systemer, prosjektledelse, salgsstøtte, rådgivning, applikasjonsforvaltning, systemadministrasjon, brukerstøtte, opplæring og dagligarkiv.

 • Mann, 47
 • Utdannelse: Cand.philol. i Humanistsiske fag fra UiO (Litteraturvitenskap, engelsk og historie)
 • Erfaring: Erfaring som arkivar med daglige driftsoppgaver, 9 år som konsulent for en av de største leverandørene innen arkivsystemer i Norge og 3 år som prosjektleder og systemfaglig ansvarlig i staten innen utrulling av nytt sakarkiv- system.
 • Ledig: Omgående
 • Åpen for engasjement: Ja, ønsker gjerne å jobbe prosjektbasert

Kontakt oss

Besøksadresse
Kirkegata 15, 5. etg.
0153 Oslo

Telefon
(+47) 23 10 00 60

Eller bruk skjemaet


Jeg ønsker å motta nyhetsbrev

 

Vi er en del av Centric

Centric er en av Europas største privateide
tjenesteleverandører med over 5000 ansatte i
Skandinavia og Nord-Europa

Gå til Centric EU