Bilde hvorfor skifter vi jobb

Hvorfor skifter arbeidstakere jobb?

Norske arbeidstakere er på flyttefot som aldri før. Flere studier og undersøkelser er entydige: Mange av oss ønsker nye og bedre jobber. Men hva er årsakene?
En ganske fersk undersøkelse, som Respons analyse har gjort på vegne av bemanningsselskapet Proffice, viser en klar forskjell mellom menn og kvinner når det gjelder årsaken til jobbskifte. Menn skifter jobb fordi de blir headhuntet eller ønsker mer lønn, mens kvinner i større grad skifter jobb når de flytter på seg eller på grunn av det de opplever som dårlige sjefer.
I følge undersøkelsen er dette hovedårsakene til at vi skifter jobb:

Menn:
1. Ønske om høyere lønn
2. At de blir headhuntet
3. Dårlig ledelse
4. Mangel på karrieremuligheter og utfordringer
5. Mangel på motivasjon

Kvinner:
1. Flytting til nytt sted
2. Dårlig ledelse
3. For kjedelige arbeidsoppgaver
4. Dårlig lønn og mangel på motivasjon
5. Mangel på karrieremuligheter

Ønske om høyere lønn er altså den viktigste drivkraften for menn og kommer på fjerdeplass for kvinnene. Men mange arbeidstakere glemmer å vurdere bedriftens andre goder når de får et tilbud på bordet fra en annen bedrift. Reidun Grindal i Infotjenester, som er i ukentlig kontakt med personalsjefer over hele Norge, uttaler at mange er frustrerte over at de ansatte ikke er klar over bedriftens frynsegoder som kan være ekstra ferie, utvidede forsikringsordninger, lønn under utdanning, fleksibilitet, trening i arbeidstiden og firmahytter.

Grindal hevder at kompetent arbeidskraft er verdt sin vekt i gull i dag. Hun mener det er synd dersom ledere ikke har synliggjort de unike godene de tilbyr sine ansatte.
– Hvis du derimot klarer det, så kan det føre til at de ikke lokkes av tilbud om en jobb med 30.000 kroner mer i året hos konkurrenten.
Grindals teori blir bekreftet av en undersøkelse som Institutt for samfunnsforskning utførte høsten 2005. Den slo fast at frynsegoder som feriehus og hytter, utvidet rett til bruk av egenmeldinger og tilskudd til barnepass gir mer stabile ansatte. Bruk av frynsegoder reduserer sjansen for at en ansatt slutter i jobben med opptil 40 prosent.

Mens en av fem menn først og fremst blir motivert til å skifte jobb av ønske om høyere lønn, svarer 16 prosent av de spurte kvinnene at de søker seg bort fra dårlige ledere. Én av fem kvinner søker dessuten nye jobber fordi de flytter til nye steder. Det er den hyppigste årsaken til at kvinner skifter jobb. Menn blir i større grad enn kvinner headhuntet til nye stillinger.
Hvorfor arbeidstaker skifter jobb har mange årsaker. Vår opplevelse er at dette har sammenheng med både hvilken rolle man har i bedriften, samt hvilken livsfase man er i.
Er man i småbarnsfasen opplever vi fremdeles at kjønnsrollemønsteret henger litt igjen. Kvinner er mer opptatt av stabilitet og fleksibilitet når det gjelder arbeidstid, mulighet for redusert stilling, kort reisevei, gode kolleger og trivsel. Menn, uavhengig av livsfase, er generelt mer opptatt av utviklingsmuligheter, lønn og anerkjennelse. Samtidig opplever vi at fleksibilitet også kan være et viktig element for menn i småbarnsfasen.
Når barna blir eldre og klarer seg mer på egenhånd ser vi at kvinner er mer villige til å skifte arbeidstaker og blir mer opptatt av lønn, karrière og utfordringer. Kvinner som allerede er i lederroller når de går inn i småbarnsfasen, virker ikke like påvirket av dette kjønnsmønsteret.
Når det gjelder selve grunnen til at folk velger å skifte jobb, ser vi tendenser til at det er dårlig ledelse som er en trigger. Kvinner er nok flinkere til å ta dette opp og prøve å gjøre noe med det, mens menn er nok mer utålmodig og velger å skifte arbeidsgiver raskere ved dårlig ledelse

Vi er enige med førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf på Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, som i den samme artikkelen hevder at undersøkelsen først og fremst gjenspeiler tradisjonelle kjønnsrollemønstre.
– Gamle kjønnsrollemønster hvor mannen er hovedinntektskilden, mens kvinnen støtter opp rundt familietilværelsen, slår fortsatt ut i statistikk om valg og bytte jobb, påpeker Arnulf, som likevel ville vært forsiktig med å tolke resultatene:
– Det er så mange kvinner det ikke gjelder. Det er en stor gruppe kvinner som er mye mer offensive i forhold til lønn og karriere, men det forsvinner i statistikken når utvalget blir for bredt, sier Arnulf.

Kontakt oss

Besøksadresse
Kirkegata 15, 5. etg.
0153 Oslo

Telefon
(+47) 23 10 00 60

Eller bruk skjemaet


Jeg ønsker å motta nyhetsbrev

 

Vi er en del av Centric

Centric er en av Europas største privateide
tjenesteleverandører med over 5000 ansatte i
Skandinavia og Nord-Europa

Gå til Centric EU