Forgotten Password

6 smarte tips for å få ned sykefraværet

Av HR

Sykefravær er belastende for arbeidsgiver, enten i større eller mindre grad. Plutselig kan du stå der uten en av dine viktigste ressurser over en lengre periode, og du får mer jobb med oppfølging av fraværet. Så hva kan du gjøre for å forebygge sykefravær?

 1.Motivasjon

Motivasjon er alfa omega i arbeidshverdagen. Er en av dine ansatte umotivert, er terskelen lavere for å bli hjemme om man føler seg litt pjusk.

Som leder er det viktig at du viser dine ansatte hva jobben de gjør betyr for din bedrift. Vær tydelig på målsettingene som skal nås og gi konstruktive tilbakemeldinger underveis.  Arbeidet bør være godt organisert, slik at arbeidstakeren hele tiden vet hva som skal gjøres, og på den måten får motivasjon til å stå på.

2. Ha en tett oppfølging av fraværet

Ikke skyv fraværet til en av dine ansatte under en stol. Vær på og følg gjerne opp allerede etter første sykedag. Kanskje en gradert sykemelding kan være et alternativ? Finn din ansattes funksjonsevne under sykeperioden.

3. Fokuser på nærvær

For mye prat om fravær kan virke negativt på en ansatt som gjentagende er borte fra jobb. Prøv heller å snu samtalene om til nærvær. Vis at du er villig til å tilrettelegge arbeidet for den sykemeldte, slik at hverdagen kan blir enklere. Fortell gjerne at hans eller hennes nærvær er viktig for din bedrift.

4. Ha en inkluderende lederstil

Det er mye mer motiverende for de ansatte og jobbe en plass de føler de har noe de skulle ha sagt i hverdagen. Inkluder dine ansatte når store beslutninger skal tas, slik at opplevelsen om et felles mål blir en motivasjon for hele bedriften.

Vær tydelig når store endringer skal gjennomføres, slik at de ansatte vet hva dette vil innebære for dem. Hold en aktiv ledelse og deleger arbeid til dine ansatte. På den måten kan arbeidstakerne føle mer eierskap til bedriften og engasjere seg mer i hverdagen.

5. Ressursplanlegging

Vi er alle forskjellige, med individuelle styrker og svakheter. Gjør så godt du kan med å fordele arbeidet etter dine ansattes styrke. Får de arbeidsoppgaver de mestrer, trives de bedre enn om de må streve dag ut og dag inn. Dette effektiviserer også bedriftens hverdag.

6. Vær til stede

Gå selv frem som et godt eksempel. Stiller du som leder selv opp på jobb selv om du ikke er helt i form, er sjansen større for at de ansatte gjør det samme. Det er også viktig å lytte til arbeidstakerne, slik at dere kan ta fatt på problemene sammen og finne en god løsning som fungerer for dere begge ved sykdom.

 

Les også: Hvorfor skifter arbeidstakere jobb?