Derfor skal du ansette eldre

Det er vanskelig å forstå hvorfor arbeidstakere over 50 år sliter med å få seg jobb. Forskning viser nemlig at eldre arbeidstakere både er motiverte, har arbeidsglede, større grad av mestring, og har mye viktig erfaring å bidra med. Vi er sikre på at den bedriftslederen som overser den mest ressurssterke og raskest voksende delen av den norske befolkning, vil få et alvorlig forklaringsproblem i årene som kommer.
Antallet nordmenn over 67 år er ventet å øke fra 600.000 i dag til 1,5 millioner i 2060. Det er en opplagt nødvendighet, og et klart politisk ønske, at eldre holder seg i jobb mye lenger enn de gjør i dag. Men da må også bedriftsledere forstå hvilken ressurs eldre arbeidstakere faktisk er. Det er ikke dugnadsånd eller veldedighet som skal holde de eldre i arbeid. Du skal ansette eldre fordi de er minst like kvalifisert og egnet som 30-åringen.
30-åringene er oftere i tidsklemma med småbarn og oppfølging av aktiviteter. De som er noen tiår eldre er som regel ferdig med denne perioden og har mindre forpliktelser på hjemmebane. Derfor har de ofte mulighet til å sette av mer tid til jobb, i tillegg til at mange års erfaring har lært dem å prioritere riktig og balansere stress og press i hverdagen.

CV-feilene som kan koste deg jobben

Reidar Mykletun, professor i organisasjonspsykologi ved Universitet i Stavanger, sier det på denne måten:
– Totalfraværet for de unge vil være mye høyere enn for eldre arbeidstakere. Det inkluderer for eksempel svangerskapspermisjon og foreldrepermisjon. En del forskning viser også at eldre arbeidstakere har færrest arbeidsuhell og feil sammenlignet med de yngre.
Mens en 30-åring ofte har det travelt med å komme seg opp og fram i arbeidslivet, har en senior ofte gjort seg noen erfaringer om hva som er viktig for han eller henne i en jobb. Dette gir balanse, trygghet, ro og fokus. De vet at gresset som regel ikke er grønnere på den andre siden. De har gjerne ordnede forhold, og er ikke først og fremst drevet av penger. En senior vil vanligvis kunne være en god støttespiller for lederen ved å bidra til at bedriften fatter gode beslutninger, basert på erfaring.
Der den ambisiøse 30-åringen, ubevisst søker seg til oppgaver som han eller hun ikke har forutsetninger for å løse, har årene lært senioren å kjenne seg selv på godt og vondt. Senioren har gjerne innsett at vedkommende ikke alltid har rett, og er derfor i større grad i stand til å innrømme feil og mangler, uten at det går katastrofalt ut over selvfølelsen. Senioren ønsker å bruke sin erfaring, kompetanse og talenter til beste for sin arbeidsgiver. Dette vil du fort merke på så vel bunnlinjen som på arbeidsmiljøet.
Idébanken.org, som er en informasjonstjeneste om inkluderende arbeidsliv, tok for noen få år siden for seg noen myter om eldre mennesker i arbeidslivet. Her er noen av dem:
Har eldre mennesker mindre intellektuell kapasitet enn yngre?
Forskning viser at friske eldre i all hovedsak beholder sin intellektuelle kapasitet til langt opp i pensjonsalderen.
Sammensetningen av ulike intellektuelle funksjoner forandrer seg med økende alder. Det er for eksempel bevist at eldre ved problemløsning i større grad enn yngre gjør bruk av opparbeidete kunnskaper.
Har eldre vanskeligere for å lære noe nytt enn yngre?
Det skjer små endringer i læreevnen innenfor yrkesaktiv alder. Yngre kan være bedre til å tilegne seg detaljer. Eldre kan være bedre til å tilegne seg helheter og sammenhenger. Hvordan læringssituasjonen er innrettet, har større betydning for eldre enn yngre. Læringsutbyttet kan dermed optimaliseres ved hjelp av tilpassete opplæringsmetoder.
Er eldre mennesker mindre produktive enn yngre?
Forskning viser at eldre i gjennomsnittet er like produktive som yngre. Det man presterer i jobben, har primært sammenheng med arbeidsevne og arbeidslyst. De fleste eldre i yrkesaktiv alder har både fysiske og mentale evner som ligger langt over de krav som stilles i arbeidslivet. En viktig produktiv egenskap som erfaringsbasert kompetanse vil i mange tilfeller bedre seg med alderen.

Kathrine Kreutzer

Kathrine Kreutzer – Direktør Centric Finance Professionals

Når dette er sagt så trenger vi både yngre og eldre arbeidstakere i arbeidslivet, men det er godt å se at det er håp for oss «voksne» også?
-Kathrine

Kontakt oss gjerne i dag, så finner vi den rette kandidaten for deg!

Kontakt oss

Besøksadresse
Kirkegata 15, 5. etg.
0153 Oslo

Telefon
(+47) 23 10 00 60

Eller bruk skjemaet


Jeg ønsker å motta nyhetsbrev

 

Vi er en del av Centric

Centric er en av Europas største privateide
tjenesteleverandører med over 5000 ansatte i
Skandinavia og Nord-Europa

Gå til Centric EU