Centric_intervjuteknikker

Tips til deg som skal rekruttere

Under et intervju ønsker du å finne ut om personen du intervjuer har det som kreves i rollen du ansetter til, slik at du tar et riktig valg for din organisasjon. Her får du noen forslag til forberedelser, gjennomføring og etterarbeid knyttet til intervjuer.
God planlegging
I en rekrutteringsprosess er det viktig først å gjøre en god jobbanalyse, slik at du vet nettopp hvilke egenskaper og kompetanse som er viktig i rollen du ønsker å fylle. Ved å basere jobbannonsen på denne analysen, tiltrekker du deg kandidater som er relevante for stillingen. Videre kan intervjuet bygges opp slik at man går i dybden av disse egenskapene og kompetansen. Du vil da finne ut av om intervjuobjektet passer i rollen og har hva det kreves. På den måten unngår du også å snakke om ting som ikke er så viktig for nettopp denne jobben, og du kan bruke informasjonen til å sammenlikne kandidatene senere.
Under intervjuet
Vi kjenner alle til spørreordene hvem, hva, hvor, hvordan og hvorfor, da vi bruker de mye i dagligtalen. Det er disse spørreordene som får frem de beste svarene, og det er derfor de gir oss mye informasjon under et intervju. En tommelfingerregel for et intervju er å bruke åpne spørsmål, for å få samtalen til å flyte og for å bli kjent med kandidaten. Unngå bruken av ja/nei spørsmål, da dette kan føre til at du går glipp av viktig informasjon om kandidaten og hva vedkommende kan.
Selv om du har forberedt gode spørsmål, bør du passe deg for å legge føringer når du stiller de, da dette kan påvirke svarene du får. Videre, er det viktig å stille ett spørsmål av gangen, slik at den du intervjuer ikke velger bort det ene spørsmålet fremfor det andre. Dersom du ikke får et svar du er fornøyd med, be kandidaten om å fylle ut mer eller still spørsmålet en gang til på en annen måte. Be også kandidaten om eksempler når han eller hun kommer med påstander, som for eksempel at de er strukturerte eller fleksible i arbeidshverdagen.

Derfor skal du ansette eldre


Prøv å holde en jevn flyt og få intervjuet til å minne mer om en samtale enn en utspørringstime. På denne måten får du kandidaten til å føle seg tryggere, og personen vil slappe mer av og i større grad åpne seg. Det kan også være lurt å være bevisst kandidatens kroppsspråk og væremåte, og tilpasse seg den enkelte i intervjusituasjonen.
Når du derimot ønsker å avslutte intervjuet, kan lukkede spørsmål være lurt. Da unngår du at intervjuobjektet fortsetter samtalen. Avslutt samtalen med å informere kandidaten om hva som er planen videre for prosessen og når de eventuelt kan forvente å få tilbakemelding.
Etter intervjuet
Dersom du har utført en god jobbanalyse i forkant av intervjurunden og gjennomført relativt strukturerte intervjuer, vil du takke deg selv i denne fasen. Ved å sammenligne kandidatenes svar på spørsmålene som er utledet fra jobbanalysen, vil du kunne finne gode indikasjoner på hvem som passer i rollen. Du har nå muligheten til å kalle inn noen av kandidatene til andregangsintervju, der dere kan bli enda bedre kjent. Her er det også vanlig å gi kandidaten et case de skal løse og presentere. Etter denne runden burde du ha et solid grunnlag for å gjøre et endelig valg.
Sørg for å holde kandidatene oppdatert under rekrutteringsprosessen. Dersom dette blir glemt, kan man risikere å miste godt kvalifiserte kandidater. Det er også viktig å gi personlig avslag og tilbakemelding via telefon til de kandidatene som har vært på intervju, men som ikke nådde helt opp. Disse menneskene burde sitte igjen med et godt inntrykk av bedriften etter at prosessen er avsluttet. Du vet aldri om de kan bli en potensiell kunde eller ansatt i fremtiden.
 
Ønsker du motta ukentlige blogginnlegg fra oss?
[maxbutton id=»1″ ]

Kontakt oss

Besøksadresse
Kirkegata 15, 5. etg.
0153 Oslo

Telefon
(+47) 23 10 00 60

Eller bruk skjemaet


Jeg ønsker å motta nyhetsbrev

 

Vi er en del av Centric

Centric er en av Europas største privateide
tjenesteleverandører med over 5000 ansatte i
Skandinavia og Nord-Europa

Gå til Centric EU