Likestillingsredegjørelse – Centric Finance Professionals AS

Centric Finance Professionals AS jobber for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene. Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging.

Les mer her for Likestillingsredegjørelse – Centric Finance: Del 1: Tilstand for kjønnslikestilling (se vedlegg nr.1)

Kartlegging av faktisk tilstand for kjønnslikestilling: Del 2:Kartlegging av faktisk tilstand for kjønnslikestilling.

Kontakt oss

Besøksadresse
Kirkegata 15, 5. etg.
0153 Oslo

Telefon
(+47) 23 10 00 60

Eller bruk skjemaet


Jeg ønsker å motta nyhetsbrev

 

Vi er en del av Centric

Centric er en av Europas største privateide
tjenesteleverandører med over 5000 ansatte i
Skandinavia og Nord-Europa

Gå til Centric EU